Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMC 8.800 -200 (-2,22) 12,28 0,65
CTF 34.300 -5 (-0,14) 74,21 2,83
GGG 5.323 -877 (-14,15) -9,96 0
GMA 0 -53.600 (-100,00) 263,48 2,32
HAX 17.200 -10 (-0,57) 34,07 1,50
HHS 11.450 -10 (-0,86) 8,62 0,85
HTL 19.800 -105 (-5,03) 6,05 1,00
SVC 27.300 0 (0) 54,10 0,67
TMT 11.700 0 (0) -1.803,10 0,99
VMA 3.600 0 (0) 2,05 0,20
VVS 17.000 0 (0) 14,56 1,25
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 4,42%
Vũ Ngọc Diệp Linh 3,12%
Hoàng Đức Thành 1,65%
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1,08%
Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 1,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 16/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 05/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 25/10/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 18/09/2023

Xem thêm