Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 10.200 0 (0) 11,61 0,81
BHK 9.900 0 (0) 7,89 0,79
BHN 40.500 -150 (-3,57) 28,10 1,69
BHP 7.200 +900 (+14,29) 25,49 0,43
BQB 3.400 0 (0) -3,45 0,68
BSD 26.000 0 (0) 14,40 1,14
BSH 19.000 0 (0) 7,28 1,10
BSL 9.500 0 (0) 19,42 0,87
BSP 10.800 0 (0) 44,95 0,68
BSQ 19.923 -177 (-0,88) 11,71 1,10
BTB 5.533 +33 (+0,60) 12,50 0,37
HAD 0 -17.900 (-100,00) 9,70 0,95
HAT 0 -40.400 (-100,00) 7,95 1,91
SAB 64.700 -30 (-0,46) 19,69 3,13
SMB 37.000 +5 (+0,13) 7,50 1,87
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 60,00%
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Ulatech 5,29%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 2,77%
Trần Văn Trung 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 02/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 17/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 18/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 08/03/2023

Xem thêm