Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hacisco (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0) 1,51 0,28
ACS 8.800 0 (0) 4,89 0,61
AMS 6.000 -700 (-10,45) 5,93 0,48
ASD 3.100 0 (0) 6,10 0,25
ATB 600 0 (0) -2,63 0,06
B82 400 0 (0) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0) 15,48 0,69
BHA 8.800 0 (0) -11,66 1,00
BHT 4.800 +600 (+14,29) -1,46 0
BM9 10.200 0 (0) 14,32 0,95
HUB 17.400 -10 (-0,57) 4,19 0,62
SC5 19.950 0 (0) 10,97 0,85
SII 17.000 0 (0) 42,17 0,70
TCD 9.070 -3 (-0,32) 4,85 0,69
TGG 1.000 -6 (-5,66) 33,69 0,10
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 27,63%
Robert Alexander Stone 11,94%
Huỳnh Văn Thành 4,90%
Đoàn Ngọc Cương 4,79%
Phạm Minh Tuấn 1,37%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 21/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 21/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 25/10/2019

Xem thêm