Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGG 26.300 +50 (+1,93) 8,87 1,06
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
BCM 64.400 +20 (+0,31) 27,01 3,41
BII 900 0 (0) -0,48 0,10
C21 16.825 -1.775 (-9,54) 18,02 0,47
CCL 10.800 -10 (-0,91) 10,65 0,92
CK8 3.600 0 (0) 4,00 0
CKG 25.600 -30 (-1,15) 15,25 1,73
CLG 500 0 (0) -0,05 0,40
CRE 8.210 +8 (+0,98) 206,54 0,68
D2D 47.100 +25 (+0,53) 69,98 1,52
DIG 28.200 +45 (+1,62) -734,58 2,21
DRH 3.500 0 (0) -4,56 0,29
DTA 4.350 0 (0) 38,52 0,39
DTD 34.342 -758 (-2,16) 12,39 1,27
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 8,05%
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 7,02%
Nguyễn Thị Thủy 4,70%
Lưu Thanh Vy 4,00%
Mutual Fund Elite (Non-Ucits) 2,79%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 16/08/2023
BCTC chưa kiểm toán năm 2023 22/01/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/01/2024

Xem thêm