Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nông dược HAI (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 19.632 -368 (-1,84) 9,32 0,99
CPC 0 -22.900 (-100,00) 9,74 1,13
DDV 19.501 +1.301 (+7,15) 14,86 2,11
DGC 138.000 +400 (+2,98) 9,88 4,60
DHB 9.700 +1.200 (+14,12) -3,85 0
DOC 10.100 -100 (-0,98) 42,78 0,97
DPM 40.200 -110 (-2,66) 5,05 1,47
HAI 5.350 +24 (+4,69) 61,67 0,46
HPH 10.000 -1.600 (-13,79) 52,89 0,84
HSI 2.341 -359 (-13,30) -9,98 0
HVT 54.014 +14 (+0,03) 8,98 2,16
LAS 14.374 +174 (+1,23) 24,43 1,24
LTG 31.253 +153 (+0,49) 5,93 0,88
NFC 0 -12.700 (-100,00) 14,75 1,10
PCE 24.323 -777 (-3,10) 3,69 1,19
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 12,65%
Phạm Văn Nùng 3,21%
Quỹ tầm nhìn SSI 0,44%
Nguyễn Hồng Phong 0,27%
CTCP Hóc Môn 0,14%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/11/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 03/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 09/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 07/06/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 08/02/2021

Xem thêm