Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nông dược HAI (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 12.900 0 (0) -13,54 1,34
BFC 43.050 -15 (-0,34) 10,49 1,82
BT1 14.000 0 (0) 51,43 0,79
CPC 18.263 +363 (+2,03) 7,06 0,88
CSV 33.900 -255 (-6,99) 17,67 2,41
DCM 35.050 -95 (-2,63) 15,16 1,80
DDV 17.736 -664 (-3,61) 16,24 1,53
DGC 108.400 -560 (-4,91) 13,74 3,08
DHB 9.713 -387 (-3,83) 2,57 4,07
DOC 9.700 0 (0) 20,56 0,91
DPM 34.550 -25 (-0,71) 25,19 1,15
HAI 1.500 0 (0) 3,82 0,15
HPH 16.800 0 (0) 22,63 1,40
HSI 1.300 0 (0) -0,78 0
HVT 85.160 -4.240 (-4,74) 21,66 2,32
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Nông dược HAI 8,26%
Phạm Văn Nùng 3,21%
Quỹ tầm nhìn SSI 0,44%
Nguyễn Hồng Phong 0,27%
CTCP Hóc Môn 0,14%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 25/06/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 10/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 13/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 30/11/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 04/08/2022

Xem thêm