Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nông dược HAI (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 17.500 0 (0) 8,29 0,90
CPC 16.000 +500 (+3,23) 6,99 0,83
CSV 23.800 +40 (+1,70) 4,51 1,07
DCI 2.800 0 (0) 0,83 0,22
DCM 8.430 +9 (+1,07) 13,34 0,72
DDV 5.900 0 (0) -47,31 0,69
DGC 41.109 +1.109 (+2,77) 8,35 1,47
DHB 7.200 0 (0) -2,07 0
DOC 8.500 0 (0) 65,99 0,83
DPM 14.850 +25 (+1,71) 13,49 0,70
HAI 3.400 +21 (+6,58) 121,02 0,29
HPH 5.100 0 (0) 14,34 0,43
HSI 1.200 0 (0) -18,07 7,03
HVT 37.000 +900 (+2,49) 8,70 1,84
LAS 6.611 +211 (+3,30) 309,70 0,61
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 12,65%
Phạm Văn Nùng 3,21%
Quỹ tầm nhìn SSI 0,44%
Nguyễn Hồng Phong 0,27%
CTCP Hóc Môn 0,14%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 04/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 07/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 07/11/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019

Xem thêm