Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 86.213 +213 (+0,25) 110,90 4,93
BXT 10.600 0 (0) 0 0
CCP 13.800 -100 (-0,72) 1.393,35 1,00
CCR 27.429 +29 (+0,11) 17,62 2,36
CCT 10.000 0 (0) 142,20 1,05
CDN 29.658 -142 (-0,48) 13,42 2,16
CMP 8.300 0 (0) 19,15 0,75
CPI 8.500 0 (0) -612,90 0
DDH 5.300 0 (0) 1,38 0,44
DKH 21.000 0 (0) 0 0
DL1 10.707 +7 (+0,07) 53,48 0,95
DNL 19.000 -1.000 (-5,00) 8,60 1,42
DS3 7.502 -98 (-1,29) 10,89 0,71
DVP 58.500 +120 (+2,09) 10,12 1,90
DXP 20.551 -249 (-1,20) 9,45 1,12
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà 11,41%
Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C 5,53%
America Limited Liability Company 4,81%
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 4,18%
Công ty TNHH Vận tải và đại lý Vận tải Đa phương thức 3,53%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 20/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 28/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 28/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 26/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 02/02/2021

Xem thêm