Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 129.331 +7.031 (+5,75) 28,60 5,31
ASG 19.900 0 (0) 419,60 0,90
CCP 22.000 +1.500 (+7,32) -53,89 1,99
CCT 8.400 0 (0) 32,36 0,90
CDN 31.630 -170 (-0,53) 10,91 1,76
CIA 10.295 -105 (-1,01) 86,84 0,59
CLL 40.050 -5 (-0,12) 13,54 2,11
CMP 8.100 0 (0) 226,05 0,77
CPI 4.000 0 (0) -135,05 0
CQN 27.273 -327 (-1,18) 18,62 2,09
DDH 15.900 0 (0) 10,30 1,37
DL1 4.994 -6 (-0,12) 11,28 0,37
DNL 24.700 0 (0) 14,50 1,79
DS3 5.956 -44 (-0,73) 12,36 0,78
DVP 77.000 -50 (-0,64) 10,84 2,14
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Vận Tải Hải Hà 15,22%
Công ty TNHH Quỹ TM Holding 4,41%
America Limited Liability Company 3,59%
Công ty TNHH Vận Tải Và Đại Lý Vận Tải Đa Phương Thức 3,43%
Công ty Cổ phần Container Việt Nam 2,53%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 15/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 15/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 15/01/2024

Xem thêm