Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.428 +228 (+10,36) -11,77 0
APT 2.500 0 (0) -0,16 0
ATA 1.189 +89 (+8,09) -63,65 0
AVF 696 +96 (+16,00) -0,28 0
BLF 0 -3.200 (-100,00) -0,83 0,37
CAD 761 +61 (+8,71) -0,16 0
CAT 18.300 0 (0) 5,26 1,22
CCA 15.910 +210 (+1,34) 7,85 0,86
CMX 9.450 0 (0) 12,91 0,68
CNA 43.900 0 (0) -98,85 4,54
CQN 26.400 +100 (+0,38) 21,00 2,08
DAT 11.250 -30 (-2,59) 8,68 0,91
DBC 19.800 +20 (+1,02) -26,73 1,11
DMN 6.000 +700 (+13,21) 6,54 0,49
FMC 41.800 +20 (+0,48) 8,74 1,29
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Deutsche Bank Aktiengesellchaft 2,97%
Vietnam Century Fund 1,68%
Đoàn Hoàng Anh 1,08%
Jaccar Capital Fund 0,94%
Deustche Bank Trust Company Americas 0,87%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 26/08/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 01/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 31/01/2023

Xem thêm