Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 3.600 0 (0) -0,77 0,62
APT 2.500 0 (0) 0 0
ATA 300 0 (0) -0,74 0
AUM 10.500 0 (0) -30,56 1,02
AVF 400 0 (0) -0,15 0
BLF 0 -3.700 (-100,00) 11,32 0,26
CAD 300 0 (0) -1,87 0
CAT 12.978 -422 (-3,15) 6,27 1,13
CCA 8.971 -29 (-0,32) 19,04 0,58
CFC 23.000 0 (0) -30,36 2,00
DAT 38.000 -200 (-5,00) 34,31 3,04
FDG 500 0 (0) -1,28 0
FMC 32.800 -10 (-0,30) 6,71 1,70
GTN 26.350 -15 (-0,56) -236,20 1,83
HAG 4.590 -5 (-1,07) 4,91 0,27
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Credit Suisse (Hong Kong) Limited 3,66%
Deutsche Bank Aktiengesellchaft 2,97%
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 1,88%
Vietnam Century Fund 1,68%
Jaccar Capital Fund 0,94%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 03/08/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 01/09/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 27/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 04/02/2020

Xem thêm