Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 7.659 -141 (-1,81) 15,39 0,72
ABW 9.575 -25 (-0,26) 12,89 0,72
AGR 17.300 -20 (-1,14) 30,70 1,56
APG 10.800 +15 (+1,40) 20,31 0,93
APS 7.141 -59 (-0,82) -2.405,26 0,72
ART 1.300 0 (0) -6,15 0,86
BMS 8.627 -73 (-0,84) 32,79 0,75
BSI 41.000 -305 (-6,92) 20,81 1,86
BVS 36.987 -1.013 (-2,67) 13,37 1,05
CSI 25.034 -566 (-2,21) -31,74 2,39
CTS 34.700 -245 (-6,59) 23,40 2,40
DSC 21.328 -772 (-3,49) 30,73 1,90
EVS 7.003 +203 (+2,99) 12,20 0,58
FTS 36.500 -185 (-4,82) 19,86 2,88
HAC 12.225 -1.275 (-9,44) 20,81 1,32
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Vũ Thị Thanh Chung 0,24%
NGUYỄN ANH TRUNG 0,02%
Nguyễn Mạnh Cường 0%
Vũ Thị Thu Huyền 0%
Lương Thị Mai Phương 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2024 19/07/2024
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 20/06/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 04/12/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/01/2024

Xem thêm