Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 29.983 -1.517 (-4,82) -126,53 2,77
ART 14.073 -327 (-2,27) 455,51 1,24
BMS 23.680 -2.020 (-7,86) 6,86 1,66
BVS 37.431 -569 (-1,50) 11,71 1,34
CSI 34.394 -3.006 (-8,04) 88,67 3,60
DSC 21.671 -1.329 (-5,78) -610,27 2,11
EVS 35.348 -1.152 (-3,16) 10,54 2,30
FTS 61.400 -340 (-5,24) 18,10 3,69
HAC 17.121 -879 (-4,88) 17,59 1,66
HBS 15.428 -872 (-5,35) 116,03 1,37
HCM 42.200 -180 (-4,04) 16,48 2,80
IVS 18.423 -177 (-0,95) 45,18 1,85
MBS 37.836 -664 (-1,72) 19,36 3,37
ORS 26.300 -195 (-6,90) 17,42 2,54
PHS 20.371 -129 (-0,63) 24,00 1,81
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco 6,64%
Công ty TNHH MTV Xổ số và Đầu tư Tài chính Hải Phòng 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 12/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 05/08/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 12/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 27/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/03/2021

Xem thêm