Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 13.815 +315 (+2,33) 4,39 0,71
ABW 11.323 -1.477 (-11,54) 13,08 0,89
APS 15.750 -150 (-0,94) -2,83 1,32
ART 0 -1.300 (-100,00) 3,72 0,11
BMS 8.632 +232 (+2,76) -2,86 0,73
BVS 23.419 -81 (-0,34) 14,07 0,78
CSI 49.406 +1.106 (+2,29) 82,33 4,38
DSC 22.255 +2.255 (+11,27) 73,94 2,14
EVS 12.235 -165 (-1,33) 120,27 0,68
FTS 30.000 +80 (+2,73) 33,90 1,91
HAC 7.048 +248 (+3,65) -2,68 0,87
HBS 6.624 +124 (+1,91) 48,15 0,57
HCM 27.400 +30 (+1,10) 18,07 1,56
IVS 6.888 -12 (-0,17) 26,00 0,67
MBS 18.233 -67 (-0,37) 14,82 1,52
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco 6,64%
Nguyễn Anh Trung 0,02%
Công ty TNHH MTV Xổ số và Đầu tư Tài chính Hải Phòng 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 21/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 12/09/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 07/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 01/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 21/10/2022

Xem thêm