Thông tin cố phiếu

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 9.900 -15 (-1,49) 13,08 0,63
BRC 13.350 -20 (-1,47) 8,48 0,85
BRR 20.900 0 (0) 17,46 1,66
DAG 2.900 -6 (-2,02) -0,68 0,41
DPR 38.050 +50 (+1,33) 15,82 1,08
DRG 9.430 -270 (-2,78) 53,11 0,86
DRI 12.185 -515 (-4,06) 12,11 1,66
DTT 20.900 0 (0) 20,03 1,31
GER 17.100 0 (0) 28,53 1,47
GVR 30.350 +55 (+1,84) 46,28 2,21
HCD 9.760 -39 (-3,84) 6,96 0,80
HII 5.440 -16 (-2,85) 5,78 0,42
HNP 20.000 0 (0) 33,00 0,78
HRC 46.200 0 (0) 82,27 2,53
IRC 7.900 0 (0) 21,47 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần 96,77%
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần 0,62%
Nguyễn Cửu Tuệ 0,01%
Phạm Văn Thành 0,01%
Trần Ngọc Thuận 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 25/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 09/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 27/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 28/04/2023

Xem thêm