Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Gemadept (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 130.388 -2.512 (-1,89) 29,39 5,46
ASG 19.700 +20 (+1,02) 411,17 0,88
CCP 22.000 0 (0) -53,89 1,99
CCT 8.417 +17 (+0,20) 32,36 0,90
CDN 31.003 -197 (-0,63) 10,81 1,75
CIA 10.101 +1 (+0,01) 85,99 0,58
CLL 40.800 +30 (+0,74) 13,69 2,14
CMP 8.100 0 (0) 226,05 0,77
CPI 4.000 0 (0) -135,05 0
CQN 26.721 -279 (-1,03) 18,47 2,08
DDH 15.900 0 (0) 10,30 1,37
DL1 4.819 -81 (-1,65) 11,28 0,37
DNL 24.000 -700 (-2,83) 14,50 1,79
DS3 6.000 -100 (-1,64) 12,36 0,78
DVP 77.200 +70 (+0,91) 10,77 2,13
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Gemadept 9,56%
Công ty Cổ phần Gemadept 4,39%
Công ty Cổ phần Gemadept 3,79%
Công ty Cổ phần Gemadept 2,52%
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 1,84%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 08/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 01/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 03/08/2023

Xem thêm