Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Gemadept (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 101.513 +4.513 (+4,65) 22,45 4,17
ASG 20.000 0 (0) 421,71 0,91
CCP 15.600 0 (0) -38,21 1,41
CCT 7.620 +620 (+8,86) 29,36 0,81
CDN 31.028 +828 (+2,74) 10,88 1,76
CIA 10.006 +206 (+2,10) 85,99 0,58
CLL 39.200 -60 (-1,50) 13,25 2,07
CMP 8.100 0 (0) 226,05 0,77
CPI 3.700 0 (0) -124,93 0
CQN 27.739 +39 (+0,14) 18,94 2,13
DDH 15.900 0 (0) 10,30 1,37
DL1 4.814 +14 (+0,29) 11,28 0,37
DNL 31.900 +1.400 (+4,59) 18,73 2,31
DS3 5.450 -250 (-4,39) 10,94 0,69
DVP 76.100 0 (0) 10,71 2,12
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Gemadept 9,56%
Công ty Cổ phần Gemadept 4,39%
Công ty Cổ phần Gemadept 3,79%
Công ty Cổ phần Gemadept 2,52%
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 1,84%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 08/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 01/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 03/08/2023

Xem thêm