Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 55.000 +1.700 (+3,19) 10,07 2,57
BHA 13.407 +7 (+0,05) 10,50 1,03
BSA 17.800 0 (0) 11,05 1,22
DNC 0 -44.100 (-100,00) 8,75 2,57
DNH 50.700 0 (0) 19,12 3,62
DTE 3.500 0 (0) 4,05 0,31
DTK 10.681 -819 (-7,12) 14,54 0,93
DTV 40.000 0 (0) 7,48 1,70
GHC 26.203 +3 (+0,01) 8,54 1,28
GSM 18.000 0 (0) 14,92 1,10
HJS 0 -34.000 (-100,00) 14,44 2,29
HNA 18.521 +21 (+0,11) 13,38 1,34
HND 14.203 +3 (+0,02) 13,52 1,13
NBP 0 -12.500 (-100,00) 8,48 0,59
NT2 24.800 -10 (-0,40) 17,27 1,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Điện Gia Lai 62,53%
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung 2,83%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 09/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 10/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 09/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 25/06/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 30/11/2022

Xem thêm