Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AME 8.000 -200 (-2,44) 24,61 0,66
BTH 19.500 0 (0) 2.000,46 1,76
CJC 0 -25.800 (-100,00) 35,01 2,40
DHP 0 -11.200 (-100,00) 8,33 0,62
EME 47.100 0 (0) 29,45 2,36
EMG 17.900 0 (0) 4,10 0,57
GEE 28.005 +5 (+0,02) 11,20 1,41
GEX 21.850 -45 (-2,01) 56,17 0,88
HEM 17.000 0 (0) 13,29 1,22
KIP 8.700 0 (0) 6,80 0,45
TBD 89.300 0 (0) 57,52 5,18
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX 3,52%
Đào Thị Lơ 3,07%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex 2,47%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex 2,31%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex 2,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 07/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/11/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 26/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 17/05/2023

Xem thêm