Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AME 0 -8.300 (-100,00) 9,93 0,64
BTH 3.600 0 (0) 10,95 0,35
CJC 0 -22.900 (-100,00) 34,73 2,14
DHP 0 -10.000 (-100,00) 8,04 0,58
EMC 16.050 +100 (+6,64) 107,78 1,52
EME 27.475 -4.725 (-14,67) 2.869,99 1,57
EMG 18.500 0 (0) 5,84 0,74
GEX 22.750 +20 (+0,88) 13,71 1,34
HEM 12.520 -1.380 (-9,93) 44,94 0,78
KIP 20.000 0 (0) 27,59 1,07
LGC 74.400 -560 (-7,00) 41,16 3,21
MA1 24.167 +467 (+1,97) 6,35 1,21
TBD 110.000 0 (0) 25,28 5,87
THI 28.000 0 (0) 7,48 0,91
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX 15,15%
Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch và môi trường ECO & MORE 4,31%
Công ty Cổ phần MHC 4,02%
KIM Vietnam Growth Equity Fund 3,60%
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 3,20%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 30/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 31/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 31/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 04/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 06/04/2020

Xem thêm