Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 11.450 +15 (+1,32) 11,84 0,72
BRC 14.500 +30 (+2,11) 9,21 0,92
BRR 18.800 0 (0) 15,72 1,48
DAG 2.710 0 (0) -0,82 0,48
DPR 41.000 +50 (+1,23) 17,44 1,14
DRG 8.371 -29 (-0,35) 68,99 0,76
DRI 13.695 -205 (-1,47) 12,49 1,90
DTT 20.900 0 (0) 16,90 1,28
GER 17.100 0 (0) 28,53 1,47
GVR 33.400 +60 (+1,82) 53,21 2,38
HCD 10.250 +10 (+0,98) 6,53 0,81
HII 6.000 0 (0) 6,46 0,44
HNP 17.000 0 (0) 28,05 0,66
HRC 48.450 0 (0) 86,73 2,65
IRC 7.900 0 (0) 38,28 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần 64,38%
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 26,82%
Nguyễn Văn Trạng 0,28%
Hoàng Anh Tuấn 0,10%
Võ Trần Thúy Tâm 0,05%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 22/02/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 06/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q4 - 2020 12/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 22/05/2024

Xem thêm