Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 26.450 -350 (-1,31) 20,14 2,28
DPD 24.000 0 (0) 0 2,28
DRG 20.442 -1.058 (-4,92) 25,35 1,67
DRI 17.019 -681 (-3,85) 12,79 1,69
GER 4.200 0 (0) 22,50 0,37
HCD 13.100 -60 (-4,37) 10,00 0,98
HII 19.400 -110 (-5,36) 10,48 1,14
HNP 24.300 +3.100 (+14,62) 9,86 0,92
HRC 53.000 -60 (-1,11) 195,53 3,01
IRC 8.700 0 (0) 10,46 0,82
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NHH 37.600 -240 (-6,00) 9,81 2,14
NNG 18.649 -351 (-1,85) 14,46 1,17
NSG 7.500 0 (0) 23,12 0,69
PGN 15.055 -545 (-3,49) 9,25 1,36
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 64,38%
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 26,82%
Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên 0%
Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai 0%
Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q4 - 2020 12/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 20/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 20/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 03/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 09/03/2016

Xem thêm