Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AME 0 -8.500 (-100,00) 42,42 0,72
BTH 14.800 0 (0) 323,54 1,34
CJC 0 -25.800 (-100,00) 62,20 2,47
DHP 0 -12.100 (-100,00) 10,82 0,68
EME 46.000 0 (0) 28,76 2,30
EMG 17.900 0 (0) 4,10 0,57
GEE 27.521 +21 (+0,08) 7,86 1,41
GEX 23.400 -55 (-2,29) 45,69 0,92
HEM 17.500 0 (0) 11,21 1,28
KIP 10.000 -200 (-1,96) 7,81 0,52
TBD 81.300 0 (0) 83,74 4,96
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex 80,00%
Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú 7,33%
Công ty Cổ phần Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C 5,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 29/08/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 27/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 15/05/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 15/05/2023

Xem thêm