Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 17.800 0 (0) 8,91 1,15
BGW 19.500 0 (0) 37,24 1,90
BLW 17.100 0 (0) 21,67 1,57
BNW 9.200 0 (0) 11,57 0,87
BPW 14.900 0 (0) 12,79 1,35
BTW 0 -35.100 (-100,00) 9,29 1,48
BWA 10.800 0 (0) 14,48 0,85
BWE 44.500 -20 (-0,44) 12,75 2,18
BWS 34.800 0 (0) 14,24 3,28
CLW 27.950 -205 (-6,83) 16,28 1,61
CMW 14.700 0 (0) 45,10 1,41
CTW 27.200 0 (0) 18,27 1,58
DBW 10.000 0 (0) 222,38 0,84
GDW 0 -23.900 (-100,00) 12,89 1,29
NBW 0 -20.100 (-100,00) 14,29 1,47
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 51,21%
Công ty TNHH Nước sạch REE 20,05%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 10,00%
America Limited Liability Company 5,23%
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 0,73%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 16/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 19/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 07/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 25/03/2021

Xem thêm