Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 6.190 -1 (-0,16) 93,60 0,47
BMF 25.000 0 (0) 11,23 0,66
CCI 23.500 -55 (-2,28) 29,50 1,55
CNG 32.700 0 (0) 7,77 1,50
DDG 9.211 +511 (+5,87) 17,39 0,73
DVC 12.500 0 (0) 17,65 0,67
GAS 92.000 -80 (-0,86) 11,97 2,73
GCB 15.700 0 (0) 8,43 0,88
HFC 11.900 0 (0) 30,83 1,31
HTC 19.978 -722 (-3,49) 8,47 1,05
MTG 6.900 +300 (+4,55) 1,39 0,64
PCG 7.177 +277 (+4,01) 202,50 0,78
PEG 7.300 -1.200 (-14,12) 249,00 2,59
PGC 15.750 -5 (-0,31) 7,97 1,18
PGD 39.850 +30 (+0,75) 8,22 2,16
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 95,76%
Phan Quốc Nghĩa 0%
Quỹ đầu tư Cổ phiếu Manulife 0%
Quỹ đầu tư tăng trường DFVN 0%
Quỹ ETF SSIAM VNX50 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 28/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 10/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 30/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 31/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm