Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 4.690 +17 (+3,76) -37,39 0,49
BMF 10.011 -189 (-1,85) 29,12 0,94
CCI 21.000 +5 (+0,23) 10,03 1,46
CNG 34.700 -50 (-1,42) 15,00 2,02
DDG 3.703 +3 (+0,08) -1,23 0,38
DMS 8.600 0 (0) 28,91 0,82
DVC 10.900 0 (0) 33,96 0,59
GAS 78.000 -20 (-0,25) 16,64 2,64
GCB 18.000 0 (0) 10,69 0,93
HFC 5.100 +600 (+13,33) 14,93 0,64
HTC 0 -21.800 (-100,00) 7,82 1,15
MTG 9.000 0 (0) 53,43 0,82
PCG 6.000 -100 (-1,64) -32,51 0,70
PEG 7.700 -100 (-1,28) -103,12 2,79
PGC 14.600 -5 (-0,34) 9,39 0,99
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 95,76%
Trần Hưng Hiển 0%
Phan Quốc Nghĩa 0%
Quỹ đầu tư Cổ phiếu Manulife 0%
Quỹ đầu tư tăng trường DFVN 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 08/07/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 07/08/2023

Xem thêm