Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACC 13.700 -25 (-1,79) 19,93 1,11
ACE 35.900 0 (0) 7,37 1,54
ADP 33.300 +215 (+6,90) 8,38 2,85
BCC 8.162 -38 (-0,46) -5,10 0,58
BDT 9.602 -98 (-1,01) 12,41 0,65
BHC 1.400 0 (0) 13,96 0
BMP 93.600 -290 (-3,00) 8,19 2,89
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 19.900 +1.100 (+5,85) 15,78 0,51
BTN 2.602 -98 (-3,63) -1,41 0,51
BTS 5.433 -67 (-1,22) -4,98 0,56
C32 17.200 -20 (-1,14) -85,43 0,49
CCM 52.000 0 (0) 4,77 0,68
CDG 1.600 0 (0) 2,70 0,12
CGV 3.162 -338 (-9,66) 35,63 0,37
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trịnh Văn Quyết 51,09%
Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC 4,93%
Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC 3,70%
Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC 3,26%
Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC 3,22%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2024 19/07/2024
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 04/08/2023

Xem thêm