Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
FUCVREIT 7.320 0 (0) 0 0
FUEDCMID 10.720 +24 (+2,29) 0 0
FUEIP100 8.440 +11 (+1,32) 1,06 0
FUEKIV30 7.340 +17 (+2,37) 0 0
FUEMAV30 13.110 +17 (+1,31) 0,98 0
FUESSV30 13.650 +15 (+1,11) 0 0
FUESSV50 16.860 -6 (-0,35) 1,04 0
FUESSVFL 18.310 +47 (+2,63) 1,13 0
FUEVFVND 25.290 +45 (+1,81) 1,13 0
FUEVN100 15.030 +28 (+1,89) 1,04 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
CTBC Vietnam Equity Fund 4,36%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 0,59%
Quỹ Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện Thịnh An 0,01%
Quỹ Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện Phúc An 0,01%
Quỹ Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện Vĩnh An 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm