Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
E1VFVN30 20.030 0 (0) 0 0
FUCTVGF1 12.500 0 (0) 0,96 0
FUCTVGF2 13.500 0 (0) 1,31 0
FUCVREIT 7.380 0 (0) 0 0
FUEMAV30 14.010 0 (0) 0 0
FUESSV30 14.920 +8 (+0,53) 0 0
FUESSV50 17.500 +20 (+1,15) 1,13 0
FUESSVFL 15.800 +11 (+0,70) 0 0
FUEVFVND 19.990 +4 (+0,20) 0 0
FUEVN100 15.400 -14 (-0,90) 0 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm