Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (HOSE | Dịch vụ tài chính)

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
E1VFVN30 25.450 -32 (-1,24) 0 0
FUCTVGF2 12.000 0 (0) 1,16 0
FUCVREIT 10.100 -20 (-1,94) 0 0
FUEIP100 11.700 -25 (-2,09) 0 0
FUEMAV30 17.600 -5 (-0,28) 0 0
FUESSV30 18.620 -88 (-4,51) 0 0
FUESSV50 21.900 0 (0) 1,42 0
FUESSVFL 20.380 +12 (+0,59) 0 0
FUEVFVND 27.290 -21 (-0,76) 0 0
FUEVN100 18.830 -7 (-0,37) 0 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
CTBC Vietnam Equity Fund 6,62%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 0,05%
Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện Thịnh An 0,02%
KB Vietnam Focus Balanced Fund 0%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm