Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
FUCVREIT 7.370 0 (0) 0 0
FUEDCMID 11.890 +9 (+0,76) 0 0
FUEIP100 7.530 +31 (+4,29) 0,91 0
FUEKIV30 8.500 +20 (+2,40) 0 0
FUEMAV30 15.200 +22 (+1,46) 1,13 0
FUESSV30 15.770 +24 (+1,54) 0 0
FUESSV50 19.390 +52 (+2,75) 1,17 0
FUESSVFL 21.000 +30 (+1,44) 1,29 0
FUEVFVND 30.940 +63 (+2,07) 1,36 0
FUEVN100 17.220 +13 (+0,76) 1,18 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 6,00%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 0,39%
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 0%
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 0%
Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm