Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
FUCTVGF2 15.500 0 (0) 1,50 0
FUCTVGF3 12.000 0 (0) 0 0
FUCVREIT 11.700 -15 (-1,26) 0 0
FUEIP100 11.000 0 (0) 0 0
FUEMAV30 17.850 +8 (+0,45) 0 0
FUESSV30 18.790 -34 (-1,77) 0 0
FUESSV50 22.800 0 (0) 1,48 0
FUESSVFL 21.000 -50 (-2,32) 0 0
FUEVFVND 27.400 +37 (+1,36) 0 0
FUEVN100 19.590 -26 (-1,30) 0 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
CTBC Vietnam Equity Fund 6,31%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 0,36%
Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện Thịnh An 0,02%
Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện Vĩnh An 0,01%
KB Vietnam Focus Balanced Fund 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm