Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
E1VFVN30 21.170 -25 (-1,16) 1,10 0
FUCTVGF3 14.500 0 (0) 0 0
FUCTVGF4 14.000 0 (0) 1,49 0
FUCVREIT 7.770 0 (0) 0 0
FUEDCMID 11.080 -21 (-1,86) 0 0
FUEIP100 7.820 +11 (+1,42) 0,99 0
FUEKIV30 8.100 -9 (-1,09) 0 0
FUEMAV30 14.530 -20 (-1,35) 1,09 0
FUESSV30 15.000 -30 (-1,96) 0 0
FUESSV50 17.600 0 (0) 1,09 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 2,56%
Nguyễn Minh Hạnh 0%
Nguyễn Bá Huy 0%
Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm