Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
E1VFVN30 14.280 +8 (+0,56) 0 0
FUCTVGF1 11.900 0 (0) 0,91 0
FUCTVGF2 9.540 0 (0) 0,93 0
FUCVREIT 5.400 -10 (-1,81) 0 0
FUESSV30 10.500 +6 (+0,57) 0 0
FUESSV50 12.450 +5 (+0,40) 0,80 0
FUESSVFL 9.990 +9 (+0,90) 0 0
FUEVFVND 13.170 +16 (+1,22) 0 0
FUEVN100 11.080 +1 (+0,09) 0 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm