Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
FUCVREIT 7.000 -19 (-2,64) 0 0
FUEDCMID 10.750 -4 (-0,37) 0 0
FUEIP100 8.440 +8 (+0,95) 1,07 0
FUEKIV30 7.290 -1 (-0,13) 0 0
FUEMAV30 13.180 +4 (+0,30) 1,00 0
FUESSV30 13.860 +18 (+1,31) 0 0
FUESSV50 16.730 -17 (-1,00) 1,05 0
FUESSVFL 18.280 +1 (+0,05) 1,14 0
FUEVFVND 25.290 -7 (-0,27) 1,14 0
FUEVN100 15.090 +4 (+0,26) 1,05 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 1,85%
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm