Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF SSIAM VN30 (HOSE | Dịch vụ tài chính)

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
E1VFVN30 22.500 -5 (-0,22) 1,17 0
FUCTVGF3 13.499 0 (0) 0 0
FUCTVGF4 13.000 0 (0) 1,38 0
FUCVREIT 7.290 0 (0) 0 0
FUEDCMID 12.150 -12 (-0,97) 0 0
FUEIP100 7.750 0 (0) 0,98 0
FUEKIV30 8.560 +1 (+0,11) 0 0
FUEMAV30 15.290 -26 (-1,67) 1,15 0
FUESSV30 15.920 -10 (-0,62) 0 0
FUESSV50 19.420 -8 (-0,41) 1,20 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ ETF SSIAM VN30 36,31%
Quỹ ETF SSIAM VN30 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm