Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF SSIAM VN30 (HOSE | Dịch vụ tài chính)

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
E1VFVN30 14.900 +11 (+0,74) 0 0
FUCTVGF1 11.900 0 (0) 0,91 0
FUCTVGF2 9.540 0 (0) 0,93 0
FUCVREIT 5.070 0 (0) 0 0
FUESSV30 11.020 +10 (+0,91) 0 0
FUESSV50 12.900 -10 (-0,76) 0,83 0
FUESSVFL 10.350 -6 (-0,57) 0 0
FUEVFVND 13.920 +5 (+0,36) 0 0
FUEVN100 11.870 0 (0) 0 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/10/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm