Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF SSIAM VN30 (HOSE | Dịch vụ tài chính)

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
FUCVREIT 7.320 0 (0) 0 0
FUEDCMID 10.720 +24 (+2,29) 0 0
FUEIP100 8.440 +11 (+1,32) 1,06 0
FUEKIV30 7.340 +17 (+2,37) 0 0
FUEMAV30 13.110 +17 (+1,31) 0,98 0
FUESSV30 13.650 +15 (+1,11) 0 0
FUESSV50 16.860 -6 (-0,35) 1,04 0
FUESSVFL 18.310 +47 (+2,63) 1,13 0
FUEVFVND 25.290 +45 (+1,81) 1,13 0
FUEVN100 15.030 +28 (+1,89) 1,04 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ Hưu Trí Độc Lập 30,17%
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm