Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF SSIAM VN30 (HOSE | Dịch vụ tài chính)

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
FUCTVGF3 12.000 0 (0) 0 0
FUCVREIT 10.150 +5 (+0,49) 0 0
FUEIP100 11.000 +9 (+0,82) 0 0
FUEKIV30 10.010 +7 (+0,70) 0 0
FUEMAV30 18.040 +19 (+1,06) 0 0
FUESSV30 18.920 +13 (+0,69) 0 0
FUESSV50 22.100 -20 (-0,89) 1,43 0
FUESSVFL 21.710 -144 (-6,22) 0 0
FUEVFVND 27.900 +30 (+1,08) 0 0
FUEVN100 19.930 +24 (+1,21) 0 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 16,57%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm