Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF IPAAM VN100 (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
FUCTVGF2 15.500 +80 (+5,44) 1,50 0
FUCTVGF3 12.000 0 (0) 0 0
FUCVREIT 11.600 -25 (-2,10) 0 0
FUEIP100 11.130 -10 (-0,89) 0 0
FUEMAV30 17.800 -39 (-2,14) 0 0
FUESSV30 19.200 +2 (+0,10) 0 0
FUESSV50 23.100 -30 (-1,28) 1,49 0
FUESSVFL 22.350 -44 (-1,93) 0 0
FUEVFVND 27.580 -18 (-0,64) 0 0
FUEVN100 19.990 -8 (-0,39) 0 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 90,91%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm