Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF IPAAM VN100 (HOSE | Dịch vụ tài chính)

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
FUCVREIT 6.850 +1 (+0,14) 0 0
FUEDCMID 11.900 -10 (-0,83) 0 0
FUEIP100 8.410 +1 (+0,11) 1,06 0
FUEKIV30 8.510 -14 (-1,61) 0 0
FUEMAV30 15.350 -22 (-1,41) 1,16 0
FUESSV30 16.060 -11 (-0,68) 0 0
FUESSV50 19.400 -20 (-1,02) 1,20 0
FUESSVFL 20.850 -24 (-1,13) 1,30 0
FUEVFVND 32.450 -19 (-0,58) 1,45 0
FUEVN100 17.600 -6 (-0,33) 1,22 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ ETF IPAAM VN100 71,43%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm