Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (HOSE | Dịch vụ tài chính)

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
FUCVREIT 6.550 -13 (-1,94) 0 0
FUEDCMID 8.990 -6 (-0,66) 0 0
FUEIP100 7.590 +6 (+0,79) 1,02 0
FUEKIV30 7.140 +14 (+2,00) 0 0
FUEMAV30 12.900 +30 (+2,38) 1,02 0
FUESSV30 13.020 0 (0) 0 0
FUESSV50 16.430 +4 (+0,24) 0,94 0
FUESSVFL 17.040 +84 (+5,18) 1,06 0
FUEVFVND 22.820 +40 (+1,78) 1,02 0
FUEVN100 13.900 +24 (+1,75) 1,11 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam 73,40%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 1,06%
Quỹ Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện Thịnh An 0%
Quỹ Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện Phúc An 0%
Quỹ Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện Vĩnh An 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm