Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
E1VFVN30 22.840 -31 (-1,33) 1,20 0
FUCTVGF3 13.500 0 (0) 0 0
FUCTVGF4 13.100 0 (0) 1,40 0
FUCVREIT 6.650 0 (0) 0 0
FUEDCMID 12.300 -10 (-0,80) 0 0
FUEIP100 8.740 -39 (-4,27) 1,16 0
FUEKIV30 8.700 -15 (-1,69) 0 0
FUEMAV30 15.650 -13 (-0,82) 1,19 0
FUESSV30 16.270 -25 (-1,51) 0 0
FUESSV50 19.760 -30 (-1,49) 1,24 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 38,14%
Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam 29,24%
Quỹ Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện Thịnh An 3,81%
Quỹ Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện Phúc An 1,86%
Quỹ Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện Vĩnh An 0,68%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm