Thông tin cố phiếu

Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
E1VFVN30 23.040 -5 (-0,21) 1,20 0
FUCTVGF3 13.500 0 (0) 0 0
FUCTVGF4 13.100 0 (0) 1,40 0
FUCVREIT 6.850 +34 (+5,22) 0 0
FUEDCMID 12.370 +2 (+0,16) 0 0
FUEIP100 8.570 0 (0) 1,08 0
FUEKIV30 8.810 -6 (-0,67) 0 0
FUEMAV30 15.800 0 (0) 1,19 0
FUESSV30 16.380 -6 (-0,36) 0 0
FUESSV50 19.910 +7 (+0,35) 1,23 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam 84,81%
Nguyễn Xuân Minh 0%
Đỗ Tú Anh 0%
NGUYỄN THỊ TRÀ MY 0%
Phí Tuấn Thành 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 21/08/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 21/08/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 21/08/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 21/08/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 05/10/2022

Xem thêm