Thông tin cố phiếu

Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
E1VFVN30 20.700 -34 (-1,61) 1,07 0
FUCTVGF3 14.500 +55 (+3,94) 0 0
FUCTVGF4 13.150 +85 (+6,91) 1,40 0
FUCVREIT 7.500 +25 (+3,44) 0 0
FUEDCMID 10.790 -44 (-3,91) 0 0
FUEIP100 8.680 -24 (-2,69) 1,10 0
FUEKIV30 7.870 -22 (-2,71) 0 0
FUEMAV30 14.160 -23 (-1,59) 1,07 0
FUESSV30 14.740 -26 (-1,73) 0 0
FUESSV50 19.170 +65 (+3,50) 1,09 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Mua Bán Nợ Hòa Bình 84,81%
Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền 0%
Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 21/08/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 21/08/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 21/08/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 21/08/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 05/10/2022

Xem thêm