Thông tin cố phiếu

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
E1VFVN30 23.300 +18 (+0,77) 1,21 0
FUCTVGF3 13.500 0 (0) 0 0
FUCTVGF4 13.100 0 (0) 1,40 0
FUCVREIT 6.650 0 (0) 0 0
FUEDCMID 12.520 +5 (+0,40) 0 0
FUEIP100 9.100 -10 (-1,08) 1,15 0
FUEKIV30 8.900 +10 (+1,13) 0 0
FUEMAV30 15.950 +5 (+0,31) 1,20 0
FUESSV30 16.590 +9 (+0,54) 0 0
FUESSV50 20.070 +4 (+0,19) 1,24 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm