Thông tin cố phiếu

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
FUCVREIT 6.370 -28 (-4,21) 0 0
FUEDCMID 12.300 +1 (+0,08) 0 0
FUEIP100 9.130 -2 (-0,21) 1,16 0
FUEKIV30 8.710 -2 (-0,22) 0 0
FUEMAV30 15.710 +6 (+0,38) 1,18 0
FUESSV30 16.300 +2 (+0,12) 0 0
FUESSV50 19.820 0 (0) 1,22 0
FUESSVFL 21.040 -5 (-0,23) 1,31 0
FUEVFVND 32.920 +22 (+0,67) 1,47 0
FUEVN100 17.830 -1 (-0,05) 1,24 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 6,48%
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 3 6,28%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm