Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.469 -31 (-0,36) 18,32 0,80
ABW 10.531 -269 (-2,49) 13,69 0,79
AGR 16.550 -60 (-3,49) 24,36 1,43
APG 13.850 -30 (-2,12) 14,58 1,22
ART 1.300 0 (0) -6,99 0,83
BMS 10.554 +54 (+0,51) 8,55 0,86
BSI 51.900 -90 (-1,70) 25,71 2,25
BVS 26.225 -175 (-0,66) 9,48 0,80
CSI 29.636 +236 (+0,80) -39,31 2,76
CTS 29.900 -90 (-2,92) 23,70 2,18
DSC 20.713 -287 (-1,37) 26,37 1,90
EVS 8.210 +210 (+2,63) 35,89 0,69
FTS 49.100 -190 (-3,72) 23,68 2,89
HAC 9.995 -105 (-1,04) 8,70 1,11
HBS 8.087 +187 (+2,37) 14,67 0,64
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Sbi Financial Services Company Limited 24,44%
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 16,28%
Phạm Thanh Hào 3,35%
Nguyễn Thị Thúy 2,77%
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 1,36%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 12/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 12/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 12/01/2024

Xem thêm