Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAT 4.060 0 (0) 18,72 0,38
ADS 12.750 -25 (-1,92) 13,78 0,98
AG1 9.100 0 (0) 4,10 0,87
BDG 34.401 +301 (+0,88) 6,34 1,50
BMG 19.200 0 (0) 7,96 0,91
DCG 16.100 0 (0) 8,91 0,67
DM7 25.000 0 (0) 7,71 1,38
EVE 14.400 +5 (+0,34) 48,72 0,60
FTM 980 +80 (+8,89) -0,21 0
G20 563 +63 (+12,60) -0,17 0
GIL 33.600 -20 (-0,59) 33,06 0,92
GMC 8.550 +3 (+0,35) -9,36 0,71
HCB 25.000 0 (0) 6,88 0,87
HDM 31.674 -126 (-0,40) 6,15 1,60
HLT 12.300 0 (0) -1,36 1,24
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn An Toàn 0,04%
Đỗ Thị Bích Vân 0,03%
Nguyễn Thị Lưu 0,02%
Trần Thị Mỹ Châu 0%
PHẠM TRƯỜNG GIANG 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 08/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 05/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 01/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 22/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023

Xem thêm