Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ADS 9.000 -2 (-0,22) -41,04 0,65
AG1 7.800 0 (0) 5,27 0,67
AQN 7.500 0 (0) 3,05 0,51
ATD 9.600 0 (0) -2,20 1,80
BDG 30.500 +500 (+1,67) 3,83 1,23
BMG 28.000 0 (0) 9,25 1,64
DCG 21.500 0 (0) 6,66 1,04
DM7 7.800 0 (0) 2,73 0,56
EVE 10.200 +20 (+2,00) 6,86 0,42
FTM 1.460 -2 (-1,35) -0,45 0,18
G20 300 0 (0) -0,09 0,07
GIL 24.900 -65 (-2,54) 3,35 0,83
GMC 17.000 +30 (+1,79) 6,16 0,79
HCB 19.900 0 (0) 3,81 0,74
HDM 14.500 0 (0) 7,96 0,72
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Quốc Quân 11,56%
Lâm Văn Đỉnh 7,76%
Nguyễn Thanh Hà 5,07%
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 5,00%
Nguyễn Thị Hà Thu 4,66%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 23/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 18/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 07/05/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 31/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 04/02/2020

Xem thêm