Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần FPT (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 17.286 -1.614 (-8,54) 9,64 0,61
FPT 127.900 -400 (-3,03) 28,42 5,28
HIG 10.111 -189 (-1,83) 18,64 0,53
HPT 22.133 -167 (-0,75) 10,49 1,58
ICT 13.450 +15 (+1,12) 10,94 0,66
SBD 8.678 +178 (+2,09) 12,17 0,78
SRA 3.915 +15 (+0,38) 28,98 0,27
SRB 2.472 +72 (+3,00) 386,59 0,55
VLA 0 -14.800 (-100,00) -25,89 1,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHH 5,75%
Công ty TNHH Qt 3,72%
Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam 1,98%
Stichting Depositary Apg Emerging Markets Equity Pool 1,66%
Red River Holding 1,66%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/07/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 26/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023

Xem thêm