Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần FPT (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 19.192 -608 (-3,07) 5,06 0,81
FPT 96.700 -90 (-0,92) 22,88 4,38
HIG 10.201 +1 (+0,01) -288,21 0,77
HPT 11.894 -6 (-0,05) 5,73 0,85
ICT 22.500 -5 (-0,22) 11,90 1,06
SBD 12.000 0 (0) 13,91 0,95
SRA 9.088 -12 (-0,13) 13,31 0,72
SRB 4.855 +555 (+12,91) -39,73 1,10
VLA 19.900 +1.800 (+9,94) -19,33 1,71
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 5,83%
MACQUARIE BANK LIMITED OBU 4,09%
Red River Holding 2,32%
Vietnam Enterprise Investments Limited 1,35%
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. 1,34%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 25/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 23/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q6 - 2020 30/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2020 10/08/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/03/2021

Xem thêm