Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần FPT (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 24.732 +1.732 (+7,53) 8,39 0,85
FPT 103.900 -70 (-0,66) 20,35 4,41
HIG 8.300 0 (0) 4,55 0,43
HPT 14.640 +40 (+0,27) 6,89 1,04
ICT 11.800 0 (0) 21,57 0,59
SBD 7.344 +244 (+3,44) 8,02 0,70
SRA 3.688 -12 (-0,32) 18,16 0,24
SRB 2.206 +6 (+0,27) 446,09 0,50
VLA 0 -18.500 (-100,00) 290,56 1,70
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHH 5,75%
Công ty Cổ phần FPT 2,92%
Công ty Cổ phần FPT 1,66%
Công ty Cổ phần FPT 1,13%
Công ty Cổ phần FPT 0,96%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 26/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 15/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 20/04/2023

Xem thêm