Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần FPT (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 12.144 -56 (-0,46) 4,12 0,42
FPT 96.700 -10 (-0,10) 21,04 4,29
HIG 8.300 0 (0) 3,77 0,45
HPT 15.000 0 (0) 6,78 1,06
ICT 12.800 -25 (-1,91) 59,15 0,65
SBD 8.000 +200 (+2,56) 4,68 0,70
SRA 4.177 -123 (-2,86) 35,24 0,29
SRB 2.400 0 (0) 485,33 0,54
VLA 0 -22.500 (-100,00) 23,44 2,05
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHH 5,00%
MACQUARIE BANK LIMITED OBU 2,92%
Red River Holding 1,66%
Công ty Cổ phần FPT 1,13%
Đỗ Cao Bảo 1,13%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 15/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 10/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 20/09/2023

Xem thêm