Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần FPT (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 28.798 +3.698 (+14,73) 14,72 0,93
FPT 136.100 +280 (+2,10) 29,32 6,26
HIG 12.369 +1.469 (+13,48) 22,41 0,64
HPT 20.548 +2.048 (+11,07) 9,66 1,46
ICT 19.050 +25 (+1,32) 15,67 0,95
SBD 13.126 +1.626 (+14,14) 18,79 1,20
SRA 4.035 +35 (+0,88) 31,21 0,29
SRB 3.096 +296 (+10,57) 492,54 0,70
VLA 14.600 0 (0) -25,72 1,40
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHH 5,75%
Công ty TNHH Qt 3,72%
Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam 1,98%
Stichting Depositary Apg Emerging Markets Equity Pool 1,66%
Red River Holding 1,66%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 11/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 26/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023

Xem thêm