Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (UPCOM | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ADG 17.850 -30 (-1,65) 19,71 1,11
FOC 84.179 +1.579 (+1,91) 11,96 2,08
VEF 213.998 -8.002 (-3,60) 84,09 11,25
VNX 27.000 0 (0) 0,88 0,49
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT 56,36%
Công ty Cổ phần FPT 23,79%
Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT 4,64%
THANG ĐỨC THẮNG 2,55%
Lê Thế Hùng 0,71%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 08/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 07/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 23/10/2023

Xem thêm