Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAV 9.751 +151 (+1,57) 34,90 0,79
API 39.455 -545 (-1,36) 6,63 1,72
BII 4.832 -68 (-1,39) -15,11 0,45
C21 13.640 +40 (+0,29) 12,30 0,38
CEO 34.734 +434 (+1,27) 35,47 2,52
CLG 1.600 0 (0) -0,16 1,28
CSC 71.150 +1.150 (+1,64) 9,78 2,85
D11 15.609 +109 (+0,70) 7,77 0,68
DLR 12.800 0 (0) -12,06 0
EFI 2.700 0 (0) -3,80 0,38
EIN 6.526 -74 (-1,12) 218,83 0,60
HD2 12.184 +84 (+0,69) 810,53 0,99
HD6 22.545 +1.445 (+6,85) 3,84 1,13
HD8 8.080 -620 (-7,13) 15,60 0,66
HLD 32.853 +953 (+2,99) 104,61 1,50
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trịnh Văn Quyết 30,34%
Công ty TNHH Đào tạo Goft VPGA 4,93%
CTCP Đầu tư tài chính và Quản lý tài sản Magnus Capital 3,52%
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Vietexco 2,61%
CTCP Đầu tư Fujikaen Việt Nam 2,27%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 01/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 01/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 01/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 08/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 05/05/2022

Xem thêm