Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCG 28.700 -130 (-4,33) 8,92 1,10
FIT 13.800 -80 (-5,47) 24,04 0,81
IBC 21.900 -20 (-0,90) 9,97 1,66
OGC 9.040 -68 (-6,99) 26,28 2,13
TVC 21.355 -945 (-4,24) 3,57 1,08
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm 30,42%
Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Nông nghiệp VP 4,03%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An 4,03%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông sản Hưng Yên 3,81%
Công ty Tài chính Cổ phần VINACONEX-VIETTEL 2,07%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 27/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 08/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 30/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 05/05/2021

Xem thêm