Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCG 15.650 -5 (-0,31) 9,28 0,87
FIT 10.800 -25 (-2,26) 48,73 0,68
IBC 21.300 +5 (+0,23) 28,52 1,64
OGC 6.750 +9 (+1,35) 20,37 1,65
TVC 11.527 +27 (+0,23) 8,62 0,67
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm 51,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư KD 5,89%
Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Nông nghiệp VP 4,16%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An 4,15%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông sản Hưng Yên 3,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 30/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 01/08/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 28/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 28/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 20/05/2020

Xem thêm