Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCG 7.850 -33 (-4,03) 71,00 0,24
FIT 4.310 -7 (-1,59) -12,75 0,25
IBC 1.700 0 (0) 12,78 0,09
OGC 5.610 -36 (-6,03) 17,89 1,08
TVC 8.308 -192 (-2,26) 4,02 0,56
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 30,42%
Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Nông nghiệp VP 3,12%
Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 3,12%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An 3,11%
Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 3,11%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 07/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 10/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 09/09/2023

Xem thêm