Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGG 25.500 +40 (+1,59) 8,60 1,03
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
BCM 62.700 +60 (+0,96) 26,30 3,32
BII 800 0 (0) -0,43 0,09
C21 15.400 -1.300 (-7,78) 16,50 0,43
CCL 10.050 +64 (+6,80) 9,91 0,86
CK8 3.600 0 (0) 4,00 0
CKG 21.500 +5 (+0,23) 12,81 1,46
CLG 500 0 (0) -0,05 0,40
CRE 8.070 -11 (-1,34) 203,01 0,67
D2D 45.500 -30 (-0,65) 67,60 1,47
DIG 27.850 +50 (+1,82) -725,46 2,19
DRH 3.370 -19 (-5,33) -4,39 0,28
DTA 4.300 -10 (-2,27) 38,08 0,38
DTD 33.957 +757 (+2,28) 12,53 1,29
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Vũ Hoàng Việt 6,82%
NGUYỄN HÀO HIỆP 4,35%
Nguyễn Thế Chung 1,42%
Công ty Cổ phần Địa ốc First Real 1,40%
Vũ Hạnh Quyên 1,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 06/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 10/11/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm