Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (HNX | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BIG 25.200 -4.400 (-14,86) 34,68 2,18
CKG 26.900 +175 (+6,95) 18,66 2,19
DCH 5.900 -900 (-13,24) 17,24 0,52
DXS 33.400 -60 (-1,76) 11,47 1,55
FID 7.295 +495 (+7,28) 178,72 0,74
LDG 20.200 +130 (+6,87) 150,84 1,55
PIV 2.398 -102 (-4,08) -1,69 0,27
TDC 24.700 -65 (-2,56) 16,50 2,07
VC3 57.041 -459 (-0,80) 56,77 5,14
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Lộc 4,74%
Công ty Cổ phần Finway 4,33%
Nguyễn Ngọc Hà 4,01%
Trần Quốc Bình 2,72%
Trần Ngọc Xuân Trang 2,25%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 19/01/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 14/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 19/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 27/04/2021

Xem thêm