Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (HNX | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BIG 8.460 -740 (-8,04) 18,42 0,71
DCH 10.100 0 (0) 59,51 0,90
DXS 6.750 -43 (-5,98) -23,10 0,48
FID 2.191 -109 (-4,74) -21,21 0,19
LDG 2.700 -1 (-0,36) -1,31 0,26
PIV 1.958 -142 (-6,76) -6,09 12,24
TDC 8.000 -30 (-3,61) -1,99 1,01
VC3 28.629 -771 (-2,62) 23,07 2,43
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Lộc 4,74%
Hoàng Ngọc Chiến 4,33%
Lê Đức Tự 4,33%
Nguyễn Đức Quang 4,33%
BÙI ĐÌNH NHƯ 4,33%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 04/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 04/02/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 08/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022

Xem thêm