Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 13.500 0 (0) 223,06 1,30
CFV 21.000 0 (0) 75,69 1,91
CPA 6.000 0 (0) -9,65 2,42
CTP 3.813 +113 (+3,05) 200,04 0,31
EPC 9.000 0 (0) -7,31 1,53
FGL 12.500 0 (0) -14,81 3,07
HKT 4.133 -67 (-1,60) 49,62 0,38
IFS 30.000 0 (0) 12,53 2,08
NAF 15.100 -15 (-0,98) 8,68 0,78
PCF 4.700 -200 (-4,08) 67,96 0,66
QHW 44.700 0 (0) 8,86 1,68
SCD 15.000 0 (0) -1,07 0
SKH 28.900 0 (0) 9,30 2,20
SKN 8.200 0 (0) 18,06 0,76
VCF 190.000 +50 (+0,26) 11,22 2,39
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai 24,19%
Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai 23,85%
Trịnh Quang Hưng 19,44%
TRỊNH QUANG VINH 10,48%
Lê Thị Thanh Tình 6,81%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 17/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 17/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 14/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 17/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 28/03/2023

Xem thêm