Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGG 32.000 -150 (-4,47) -63,47 1,39
AMD 1.100 0 (0) -1,41 0,10
BCM 69.500 -110 (-1,55) 166,30 4,04
BII 861 -39 (-4,33) -0,46 0,10
C21 13.100 -400 (-2,96) 86,26 0,38
CCL 6.990 -32 (-4,37) 7,02 0,57
CK8 3.600 0 (0) 6,24 0
CKG 25.500 -115 (-4,31) 15,48 1,85
CLG 700 -100 (-12,50) -0,07 0,56
CRE 9.330 -42 (-4,30) -137,86 0,77
D2D 28.000 -40 (-1,40) 36,66 0,92
DIG 25.600 -190 (-6,90) 168,14 1,98
DRH 6.140 -46 (-6,96) -22,54 0,48
DTA 7.750 -15 (-1,89) 35,49 0,69
DXG 20.750 -155 (-6,95) -65,42 0,90
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công 7,79%
Cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital 3,96%
Lê Thị Mỹ Linh 3,18%
Đoàn Thị Thu Sương 2,85%
Huỳnh Văn Thiện 2,33%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 04/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 04/05/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 15/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 19/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm