Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 6.400 0 (0) 217,24 0,35
ALV 7.439 +539 (+7,81) 4,53 0,49
ATB 600 0 (0) -0,11 0,24
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCO 11.000 0 (0) 12,15 0,93
BMN 8.200 0 (0) 6,05 0,76
BOT 2.606 -94 (-3,48) -1,86 0,99
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C4G 9.171 -129 (-1,39) 20,76 0,87
C69 6.539 -61 (-0,92) 38,50 0,48
C92 3.960 +60 (+1,54) 117,91 0,34
CMS 17.002 -398 (-2,29) 185,53 1,44
CSC 29.234 -466 (-1,57) 23,29 1,06
CTI 16.050 -65 (-3,89) 8,76 0,70
CTR 122.000 -610 (-4,76) 26,63 7,36
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Dream House Asia 5,43%
Lê Thị Thùy Linh 2,41%
Cao Thị Huyền My 1,36%
Nguyễn Văn Kha 0,93%
Đậu Quốc Dũng 0,67%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 28/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 16/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/07/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 07/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 01/11/2023

Xem thêm