Thông tin cố phiếu

Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
EVF 17.200 0 (0) 16,44 1,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Văn Cảnh 4,62%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình 2,02%
Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Amber 1,05%
Lê Mạnh Linh 0,87%
Phạm Trung Kiên 0,87%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 02/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 01/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 02/11/2022

Xem thêm