Thông tin cố phiếu

Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
EVF 15.500 -75 (-4,61) 21,88 1,27
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Văn Cảnh 2,30%
Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực 1,01%
Công ty CP Quản Lý Quỹ Amber 0,53%
Hoàng Văn Ninh 0,03%
CAO THỊ THU HÀ 0,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 02/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 19/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023

Xem thêm