Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cà Phê Ea Pốk (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 13.500 0 (0) 223,06 1,30
CFV 24.000 0 (0) 170,62 2,22
CPA 4.500 0 (0) -4,81 1,78
CTP 4.400 -100 (-2,22) 95,99 0,36
EPC 12.400 0 (0) -10,08 2,11
FGL 12.500 0 (0) -7,06 2,91
HKT 0 -4.000 (-100,00) 25,02 0,35
IFS 27.137 +737 (+2,79) 10,73 1,95
NAF 15.300 -20 (-1,29) 9,61 0,80
PCF 4.847 +47 (+0,98) -6,50 0,67
QHW 25.000 +1.000 (+4,17) 4,95 0,94
SCD 15.500 0 (0) -1,52 3,86
SKH 27.733 +133 (+0,48) 8,81 2,22
SKN 8.600 0 (0) 18,94 0,79
VCF 185.100 -1.090 (-5,56) 11,87 2,50
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nhà nước 38,14%
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đắk Lắk 32,19%
Nguyễn Thu Trang 24,50%
Nguyễn Văn Dương 21,45%
Ngô Thị Nhung 15,98%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2022
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 05/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 05/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 24/03/2020

Xem thêm