Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cà Phê Ea Pốk (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 11.000 0 (0) 80,23 1,04
CFV 20.325 -975 (-4,58) 21,21 1,73
CPA 7.800 0 (0) -10,14 3,29
CTP 5.295 -105 (-1,94) 4.069,11 0,44
EPC 9.700 0 (0) -8,37 2,06
FGL 11.000 0 (0) -13,45 2,80
HKT 0 -4.200 (-100,00) 22,72 0,36
IFS 30.777 +377 (+1,24) 11,71 2,05
NAF 19.000 +20 (+1,06) 10,89 0,96
PCF 4.532 +32 (+0,71) 65,53 0,64
QHW 39.800 0 (0) 7,53 1,30
SCD 11.700 0 (0) -0,74 0
SKH 28.750 -50 (-0,17) 11,00 2,13
VCF 223.400 0 (0) 12,75 2,70
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nhà nước 38,14%
Công ty Cổ phần Cà Phê Ea Pốk 32,19%
Nguyễn Thu Trang 24,50%
Nguyễn Văn Dương 21,45%
Nguyễn Văn Dương 21,45%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 09/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2022
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 05/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 05/04/2021

Xem thêm