Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CKV 0 -13.900 (-100,00) 105,90 0,69
ELC 25.100 +45 (+1,82) 32,74 1,49
KST 25.500 -2.600 (-9,25) 17,63 1,18
PMJ 22.000 0 (0) 7,88 0,82
PMT 9.100 -900 (-9,00) 15,50 0,56
SAM 19.100 -125 (-6,14) 58,76 1,48
SMT 17.244 -256 (-1,46) 39,03 1,45
VAT 0 -2.400 (-100,00) 64,00 0,22
VIE 8.485 -15 (-0,18) 118,73 1,33
VTC 15.833 -1.367 (-7,95) 11,28 0,85
VTE 8.178 -22 (-0,27) 20,08 0,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Đầu tư DT&T 6,10%
Trần Hùng Giang 5,87%
Nguyễn Mạnh Hải 5,83%
Vietnam Equity Holding 4,94%
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 4,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 27/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 29/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 04/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 14/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 08/02/2021

Xem thêm