Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CKV 0 -16.500 (-100,00) 27,79 0,83
ELC 27.450 -115 (-4,02) 27,99 1,95
KST 13.000 -500 (-3,70) 9,46 1,03
PMJ 20.000 0 (0) -9,59 0,95
PMT 7.200 0 (0) 73,66 0,45
SAM 6.900 -28 (-3,89) 81,77 0,57
SMT 5.600 -300 (-5,08) 21,27 0,44
VIE 7.000 0 (0) 114,00 0,77
VTC 9.200 -600 (-6,12) 223,35 0,57
VTE 5.600 0 (0) 69,96 0,52
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Đầu Tư Dt&t 3,52%
Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM 3,06%
Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM 3,05%
Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM 3,04%
Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM 3,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 02/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 23/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 09/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 01/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 07/11/2023

Xem thêm